Despre securitatea muncii
Legea 319 din 14 iulie 2006
Legea securitatii si sanatatii in munca. NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
HOTARARE nr. 207 din 17 martie 2005
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HOTARARE nr. 493 din 12 aprilie 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
HOTARARE nr. 1007 din 2 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
HOTARARE nr. 1028 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate ai sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HOTARARE nr. 1048 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
HOTARARE nr. 1049 din 9 august 2006
privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
HOTARARE nr. 1050 din 9 august 2006
privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
HOTARARE nr. 1051 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
HOTARARE nr. 1058 din 9 august 2006
privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HOTARARE nr. 1091 din 16 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HOTARARE nr. 1092 din 16 august 2006
privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
HOTARARE nr. 1093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HOTARARE nr. 1135 din 30 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
HOTARARE nr. 1136 din 30 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
HOTARARE nr. 1146 din 30 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
HOTARARE nr. 1218 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
HOTARARE nr. 1425 din 11 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
HOTARARE nr. 1876 din 22 decembrie 2005
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
HG 955/2010 - modificare HG 1425/2006
de aplicare a legii 319/2006