Despre securitatea muncii
Serviciile de Prevenire si Stingere a Incendiilor (P.S.I.) cuprind:
• Organizarea si coordonarea activitatii privind apararea impotriva incendiilor in conformitate cu Legea nr. 307/2006,si a Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor precum si alte acte normative in vigoare;
• Informarea si instruirea lucratorilor organizatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
• Elaborarea documentelor specifice activitatii P.S.I. ( cerinta obligatorie tuturor societatilor comerciale);
• Instruirea specifica la angajare a salariatilor, instruirea la locul de munca, instruirea periodica etc. Intocmirea planurilor de control in scopul verificarii modului cum sunt respectate si aplicate prevederile legislative specifice in vigoare;
• Intocmirea Planului de masuri in vederea prevenirii si stingerii incendiilor;
• Intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu sau a situatiilor de urgenta;
• Asigurarea dotarii unitatilor economice cu material specific stingerii inendiilor; • Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu si a ipotezelor de interventie ca aplicatii practice;
• Testarea lucratorilor in vederea verificarii cunostintelor de acordare a primului ajutor. Protectia Muncii